Mütləq Hakimiyyət

… BMT Avroşurası daha güclü oyunçu… Onlar dünyanı necə idarə etmək lazım olduğunun peşəkarıdırlar. Onlar üçün önəmli, maddi sərvətləri olan bölgələr say-seçmədir. İNSAN amili… bu fəlsəfənin zəkası, onların düşündükləri gündəm deyil.Onlar üçün, yalnız iqtisadi güc toplamaq MÜTLƏQ Hakimiyyətdir. Təbii ki, hər bir dövlətin  də öz gücü ilə yeriməsi və parlaması, onun iqtisadi potensialına bağlıdır. Çünki, hər bir dövlətin inkişafı, baş məclislərdə söz sahibi olması, onun iqtisadi gücünün reallığından aslıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *