MMC-jurnalist evi

Jurnalistlər uçin inşaa edilən 17 mərtəbədən ibarət olan iki binanın mənzilləri, uzun müddət mətbuatda çalışan, öz fərdi qabiliyyəti, zəhməti ilə seçilən və evi olmayan peşəkar-yaradıcı qələm sahiblərinə verilməlidir. Amma…

Mənzillərin çox sayı evi olan, mətbuatda heç bir önəmli yeri olmayan zəif və kənar adamlara verildi. Mətbuatda yeri olanların isə, mükəmməl cah-cəlalı var. Müxtəlif vasitələr ilə çaldıqları mənzilləri kirayə veriblər. İnternet tv.nin araşdırmasına görə, prezident administrasiyasının iki güc məmuru arasında güclü bazarlıq bölüşdürülüb. Adları açıqlanacaq.

Məmurların qohum-əqrabaları və dost-tanışları da mənzilləri asan qazandı.

İT QANİNDAN HARAMLARI OLSUN!!!

Üçüncü bina inşaa edilir…

Bakalım görüm… bu bazar hanki məmurların siçovul nefsində bölüşdürüləcək?!

Bədbəxt Azərbaycanda haqqı çalıb-çapmaq, rüşvət və korrupsiya adi haldır.

Onsuz da, internet tv.lərdə bütün arxiv-gündəliklər – keçmiş və bu gün gündəmdə: Kim kimdir?! Azərbaycanı kimlər və necə zəpt edir?! Bu həqiqətlərdən nə qədər qaçmaq mümkündür? Heç nə qədər! Hər zamanın bir öfkəsi, bir səbr daşması var!

İkinci jurnalist mənzilləri veriləndə, mənzillə bağlı elə bir acı olay törədildi  ki…

Əli Həsənovun bu düşmən hekayətini Sizə mən danışacağam, cənab Prezident. Zərifə xanım Əziz qızı Əliyevanın oftalmoloq dünyasına həsr etdiyim “YANAR QƏLB” kitabımın bircə misrasına dünyanın heç bir var-dövləti dəyməz. Çünki, bu Ana ona görə zirvədir ki, o zaman-müharibə dövrü dünyada 9 milyon insan traxoma xəstəliyinə yoluxduğu bir zamanda Zərifə xanım kor insan gözünü açıb, onu zülmədən işığa çıxarıb. R.Bahar Sonam poetikasında bu qeyri-adi insan sevgisi elə yanğı ilə bəhs olunub ki… Bunu dərk etmək üçün, ilk növbədə insan olmaq lazımdır. Çünki, ağıl-dərk bu ali varlığda olur.

Əli Həsənov, Zərifə xanım Əziz qızı Əliyevanın “Yanar Qəlb” adlı bu müqəddəs dünyasını ayaqlayıb keçdi. Bu mövzu hələ bitməyib.

R.Bahar Sonam,təkcə “Yanar Qəlb”in deyil, bütöv Azərbaycanın – Güney Azərbaycanı, İrəvanı, Borçalını, Dərbəndi, Qarabağın zəpt tarixinin “Zəngin Xəzinə”sini yaratdı.

Cənab Prezident, güc sandığınız hansı bir jurnalist adamınız R.Bahar Sonam qədər möhtəşəm “Zəngin Xəzinə” sahibidir ki? Bu cəng meydanına kimləri çıxara bilərsiz? Həm mahir “qılınc kəsəri”ndə, həm xeyriyyəçilikdə?!

Cənab prezident, DÖVLƏT dediyimiz nədir? Və niyə görə yaradılır?

Məmur ekibinə qazandırmaq üçün?

O zaman Millətin varlığı, dəyəri nə? Məgər Dövlət dediyimiz Millətə görə yaradılmır?

Niyə görə dövlət məmurları yüksək var-dövlət içində, Millət isə yoxsul-səfalət zillətində yaşayır?!

Məgər, sizlər kimi yaşamağa Millətin haqq-hüququ yoxdur?

HAKİMİYYƏTƏ BUNA GÖRƏ GƏLDİNİZ?

Azərbaycan Xalqının zəngin neft sərvətinin milyardları 25 ildir haralara daşınır, sovrulur?!

Ardı…

Türkiye tv.də…

Daha mükəmməl müzakirə ediləcək… hər kəsin dosyası… Xalqın sərvətini afşorlara daşıyanların da, mal-mülk yaradanların da… mənzil qapanların da.

Böyük və kiçik KARTLAR.

Canlı ROMAN üçün.

12.01.2020…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *