AZƏRBAYCAN KARTI:

– QARABAĞA

did, parçala, nayil ol!!!

Geniş anlamda jurnalistika elə bir fəaliyyətdir ki, çox çətin olduğu qədər, eyni zamanda, həm də çox riskli, qeyri-adi bir peşədir. Bu sağlam beyin təsəvvürləri hər an yanıla da bilir, hədəfini dürüst vura da bilir. Lakin, hər iki halda qazanclarının, itirilməsi labüddür.Yəni, hər hansı bir ictimai-siyasi detalı şərh edərkən, o yüzdə-yüz gerçəyi söyləmir. Sadəcə, öz proqnozları nöqteyi-nəzərinə söykənir. Jurnalistika sənəti sadə yol işığı deyil. Onun rəngləri hər zaman mütləq dəyişəndir. Çünki, heç kimsə dəmir adam yaranmır. Ramedilməz deyil. Dünya, bəzən ona görə kiçik hiss olunur ki, qarşı rəqib tərəf  güc-hakimiyyət kökündə bərqərardır. Bu gün həqiqəti danışan, yarın, onu təkzib edir. Ya da, məcrasını dəyişməyə məcbur olur. Amma, jurnalist peşəsi  dünyanın heç bir gücünün qırmacına hürkməyən əsil fədailər üçün şərəflidir. Bu qeyri-adi müəmmalı, güclü savaş tələb edən peşə,  dünya hökmüranlarının əmr-göstərişlərinə görə dəyişən zamanın bütün qatı-məkirli rənglərinə dürüst cavablar verən seçilmiş cəsurların yoludur. Və elə dünyanın özü boyda şərəfli yolçularıdır. Aya, karvana hürən və zingildəyən, həyatda yaşamaq xatirinə hər hansı bir mənbədən gələn paraya söykənən qələm sahibi deyil, qələmə sahib olan deyil, qələmin sahib olması mütləqdir.Çünki, gücnən tutulan qələm, nə vaxtsa, bir gün əldən düşür. Qələmin sahibindən tutması… bax, budur cəsurun fövqəlbəşər gücü. Jurnalistika şəxsi mənafe xatirinə maymaqlıq deyil, haqq, ədalət naminə hökmüranlıq deməkdir. Jurnalistika qaraçılıq – hayküyçülük deyil. Jurnallistika bəşəri haqqa yanmaq deməkdir. Onun mürəkkəbində şəxsi qərəzlik, çəkişməlik yoxdur. Sadəcə, özəl həyatına müdaxilə olanda… cavablar yaranır.

Jurnalistika küçə uşaqları kimi ora-bura qaşmaq, etikanın sədlərini alçaltmaq deyil. Jurnalistika, birbaşa haq mücadiləsi alovlarında Prometoya çevrilən hökmüranlıq deməkdir. Dünyanın bütün hegomonlarının tarixində – siyasi masalarının şərhini dürüst verən və rəqabəti olmayan yeganə liderdir. Haqqın həqiqətini etiraf etməkdə, onun üçün gündəmin heç bir səddi yoxdur. Jurnalistika birbaşa istənilən siyasi masaya müdaxilə etmək haqqına malikdir. Jurnalist cəsurları olmasa, dünyanın hər bir hökmüranı öz xalqını və gücsüz siyasi tərəfi istənilən zaman caynaqlarına götürə, əsarətinə çevirə bilər. Dünya kütlələrini haqqa, ədalətə oyadan və hazırlayan yalnız və yalnız jurnalist cəsurlarının hegemonluğudur.

Mən, Azərbaycan tarixində belə bir hökmüran jurnalistikanı – haq uğruna qeyri-adi yanan səhifələri, ilk kəs Çingiz Mustafayev ismində görmüşdüm. Azərbaycan ondan sonra, başı bəlalı taleyində kimsəni görə bilmirdi. Çingiz Mustafayev, nasist rus-erməni plokadasını yarıb, qanlı Qarabağ – Xocalı vəhşiliklərini bütün dünya ictimaiyyətinə sovuran ilk möcüzəkar gücdür. Moskva “Vesti”sinin ağ yalanlarını qara daş kimi bir-bir, erməniyə zəhər verən rus imperiyasının məkirli başına çırpdı.

Amma, Azərbaycanın tarixində bir daha möcüzə baş verirdi.Bu, Fuad Abbasovdur. Lakin, Fuad  Abbasovun yanlışlıqları da var…

Bu, R.Bahar Sonamdır ki, Çingiz Mustafayevdən bir milyard daha çox haqqpərəst olan,

xalqı uğruna canını belə göz önünə alan. Çingiz Mustafayev həyatda olsaydı, trilyondan daha artıq fədailiyi bayraq edərdi.

Azərbaycanın Moskva rəsmisinə Azərbaycan mövqeyini təmsil etmək masasında, Fuad Abbasov seçilir. Və onu peşəkar dil-jurnalistika hökmünə görə istənilən Moskva tele kanallarında rəqabətli tok-şoolara buraxılışı düzənlənir. Bax, yalnız bundan sonra Fuad Abbasov özünün mövqeyini Azərbaycan adında tapır. Və qeyri-adi cəsurluğu ilə seçilir.

Lakin, Ağadadaş Kərimov rəqabətində isə, şəxsi prinsiplərini daha çox gündəmə atmağa başlayır. Məgər, Ağadadaş Kərimovu Azərbaycanın mövqeyinin maksimum müdafiəsi – diasporası başına təyin edən dövlət bilmir ki, o kimdir? Əlbəttə, bilir. O zaman Fuad Abbasovun – özünün Moskva fəaliyyətinə vurduğu zərbəsi niyə lazım idi? Fuad Abbasov nəyi dəyişdirə bildi ki? Ağadadaş Kərimov bütün erməni qan qarışığı ilə bütün Rusiyanın söz hökmüranına çevrildi. Fuad Abbasovdan tam azad oldu. Ermənistanda da erməni icması, Moskvada da eynilə erməni tayfa birləşməsi – diasporası hegemonluğu tam əlinə keçirdi. Əgər, Ağadadaş Kərimovun erməni dosyası… döyüş masasına atılmasaydı, əlbəttə Fuad Abbasov bu gün Moskva taxtında tac daşımaqda idi.

Bir inkar edilməz həqiqəti heç kim unutmamalıdır. Dövlətin təyin etdiyi səlahiyyət gücünü, elə dövlətin özündən başqa kimsə dəyişdirə bilməz!   Bax bu, cəsur jurnalistikanın sözü keçməyən ən zəif nöqtəsidir. Amma, məğlubiyyəti deyil. Çünki, dövlət başçısı yox, cəsur jurnalistika daimidir. O, hər zaman Xalqının dərdi – düşməni başındadır.Tarixin nasist gedişatını dəyişdirmək cücü isə, labüd və olduqca çox çətin qalxışdır. Bu isə… yalnız və yalnız xalqın birləşə bilməyinin son qətiyyətindədir. Hər bir – həlli mümkün olmayan istənilən məsələnin son həllinin açarı, yalnız xalqın birlik gücündədir! Bu, olmayanda… Bax, Fuad Abbasovu da əsəbləşdirən,bu zəif mövcudiyyətdir. Aciz xalq isə, bədbəxt və köləliyə məhkum olunmuş, sadəcə kütlədən ibarətdir.

BİZ AZƏRBAYCAN… BÜTÖV GÜCLÜ XALQIĞ. Güneyimiz böyük hissəmizdir. İrəvanımız, Borçalımız, Dərbəndimiz və Qarabağımız  rus-fars-gürcü-erməni fitnəkarları tərəfindən çalınsa belə. Dünyaya 7 əsr hegemonluğ edən Türkiyə siyasəti törpaqlarını hər mükəmməl savaşla genişləndirdiyi şanlı tarixi boyunda, bizim Şah İsmayıl…lar isə öz xalqı arasına şiə-sünnü məzhəbi qataraq, hakimiyyəti uğruna dəhşətli soyqırımlar törətmişdir. Kişi torpaq zəpt edər, namusunu hərraca çıxarmaz! Bəli, torpaq namus demək! Çünki, torpağın işqal edildikcə, o ata-baba  yurd-yuvalarda yaşayan millət amansız soyqırımına, deportasiyaya məruz qalır.

Və sonrakı aristokrat kişilər isə, bir başqa cür ağır itgilərə məruz qalmışlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanının yaradılışının qoruyub saxlanmas isə, mümkün olan siyasət olmamış. Çünki, bu xalq cumhuriyyətinin elə bir hərb gücü olmamışdır. Dövləti qoruyub saxlayan və yaşadan isə, yalnız və yalnız onun real hərbi gücüdür. Bu masada isə rus bolşevizminin təməl və müdaxilə etmək oturumu maksimum səviyyədə olub.

Pyotur nəsli niyə görə tarix boyu gürcüyə, erməniyə yüksək general rütbələr verib? Əlbəttə, sırf Qafqaz Azərbaycanını zəpt etmək üçün. Azərbaycanın yalnız nefti üçün.

Bax, Fuad Abbasov Azərbaycan əsarətini Pyotur tarixindən bəri hesablayır: 250il.

Eyni zamanda, Azərbaycana “xırda” deməsində böyük səhv edir. Düşmənlərin dəyirmanına fəvvarələri daşıdır. Xeyr! Belə deyil! Azərbaycan 9 milyonluq əhalisi ilə deyil, tükənməz sərvəti ilə, bütün dünya hegemon dövlətlərindən böyükdür. Zaman-zaman zəpt olunmasaydı, həm iqtisadi, həm də insan sayına qədər, rəsmi olaraq, Türkiyə qədərinə yetişə bilərdi. Lakin, iqtisadi-neft  varlığına görə, elə Amerikadan daha möhtəşəmdir.

Bir daha, Azərbaycan “ xırdadır”, düşüncəsini etiraf etmək lazım deyil. Belə naşı kəlmələrlə düşmənlərə güc vermək, xalqın ümidlərini söndürməkdir. Xalqın birliyi və cücü labüd və mütləqdir! Yalnız bu zaman, xalq böyük olur!

Yalnız zəif, başarıqsız və öz nəfsi, şəxsi ambisiyaları – kapitallaşması uğrunda çalışan dövlət idarəçiləri var. Ac, işsiz, səfil yaşayan, haqqı çalınan, zəngin sərvətləri dövlət gücləri tərəfindən oğurlanan, buna qarşı çıxdığı bütün zamanlar boyu təhqir olunan, döyülən, şər-böhtanlara məruz qalıb zindanlara atılan Azərbaycan Xalqı var.

Azərbaycanın Xalqının dövlət büdcəsini talayan hegomonların nə vecinədir Qarabağ? Qarabağ onlara lazım deyil. Çünki, onlar dünyanın bütün cənnətlərində məskunlaşıblar. Əlbəttə, Azərbaycan Xalqının milli sərvəti hesabına. Qarabağ Xalqa lazımdır. Çünki, onlar elə üfunətli binalarda məskunlaşıb ki?.. Onların normal yaşamağa heç bir haqları yoxdur. Yuxarı və yerli icra hakimiyyətçiləri onların bütün insani haqlarına sahib çıxıblar. Məgər, internet səhifələrinin izaholunmaz dəhşətli səhifələrini görmürsüz, onların hədsiz acı yüklərini dərk etmirsiz?

Fuad Abbasovun yanlışlarına baxmayaraq, mən hər zaman onu qoruyacam. Bu, mənim Azərbaycan borcumdur. Çünki, 90-lardan sonra Fuad Abbasov ikinci Çingiz Mustafayevdir ki, Azərbaycanı uğrunda canından keçəndir. Ağılı-dərki olan hər birimiz bu dəli Azərbaycan fədaisini kələmdadaşyanlardan qorumalıyıq.

Bir istəyimi də xüsusilə qeyd edirəm: Fuad Abbasov uzun illər rus okeanında – vəhşi rus və erməni akulaları əhatəsində bir damla Azərbaycan səsi idisə, lakin bu bir damla səsin ziyası çox möhtəşəm idi. Erməni-rus şeytanları onun ramedilməz gücünün xofunu dadırdılar. Ağadadaş Kərimovun kartı onlar üçün göydən düşmə oldu. Və Azərbaycanının bir damla, lakin olduqca möhtəşəm ziyasını – dünyaya sovrulan Fuad Abbasovun Moskva işığını  nəhayət ki, rus- erməni birləşməsi, Ağadadaş Kərimovun əli ilə söndürmüş oldu. Lakin, hər əsən yel qayadan heç nə qopara bilməz. Çünki, Fuad Abbasovun taleyinə elə bir tele-lahiyə hazırlanıb ki, möhtəşəm ziyası istənilən hegemon düşmənin bağrını, büsbütün qara düşüncələrini məhv edib, elə öz başlarına sovuracaq.

Mən Fuad Abbasovun bütün aqressiv yanlışlarını aradan qaldıracam. Bəzən uşaq kimi sadəlovh dalaşqan olduğu üçün, özünə-çəkisinə layiq olmayan ucuz tv kanallarına addım atır. Bunu etməməlidir. Çünki Fuad Abbasov, artıq mükəmməl təcrübəyə malik olan Azərbaycanın güclü söz sahibidir. Fuad Abbasovun Azərbaycan fədaisi adından kənar hər nə mırıltı varsa, boş cəfəngiyyatdır. Bu zingiltilərə reaksiya vermək, ona yaraşmır. Qurdun çaqal-çuqal ilə nə işi ola bilər ki?

Zarina məsələsi isə, tam başqadır. Çünki, Emin Ağalarov  o erməni q-ni öz keyfi dəmi ilə Azərbaycana soxuşdurur. Zamanı gələndə, bunların hesabı çəkiləcək. Lakin, “Bakılı oğlanlar”ın bir zaman ermənilərə qalib olmaqlarından ötrü, atası Ağalarov böyük parasını sovururdu. Bu adamın isə nə kefə qulluq etdiyi məlum deyil.Və…

    Mən bir qərib tanıyıram…

    MÜBARİZ MƏNSİMOV!

 Əgər bu insan, Azərbaycan Neft Şirkətinin başında olsaydı… Bəlkədə xalqının bütün    yoxsul təbəqəsi – 80-90 faizi yoxsul həyatından normal həyat tərzinə nizamlana bilərdi. Çünki, onun köksündə qeyri-adi yanan bir ocaq var.İstənilən qərib zamanın soyuğundan qaçıb onun doğma istisinə sığına bilir.

Azərbaycan Neft məmləkətidir. Qərb qardaşlar,dünyanın indidə elit masasında yüksək titul kimi dəyərləndirilən Nobel mükafatını, Azərbaycanın qara qızılının gücünə yaratmışlar. Dünyəvi şöhrətə malik olan Azərbaycanın bu iqtisadi gücünün davamiyyəti- Ceyhan, xalqının yoxsul həyatını, ötən ağrılı, uzun illər ərzində yüksəldə bilmək gücünə qadir ola bilməzdi? Əlbəttə, mümkün olurdu. Əgər, hakim qüvvələr, xalqa məxsus olan dövlətin neft sərvətini şəxsi ambisiyaları projelərinə yatırmasaydı – sovurmasaydılar.

Çox əsəbləşdirici faktdır. Bütün xalqın ağlı çıxır başından. Niyə görə ermən kilsələrinə qaz verməliyik? Bu düşmənin izahına ehtiyac var? Hətta, güc məmur övladları bahalı avtomabilləri ilə Ermənistanın mərkəzlərində aftoşluqla məşğuldurlar?!

Yaxşı, deyək ki, Azərbaycan mətbuatı yalan yazır. O zaman xarici mətbuata nə söz var ki? Onlar ki, demokratiya, cəsurluq simvoludur.

Neft, hər hansı bir dövlət üçün, əsas həyat mənbəyidir. İqtisadiyyatının normal hərəkəti-xalqının bütün sahələri üzrə yüksək potensial inkişaf gücüdür. Əgər, bu təməl hakim komanda tərəfindən çalınırsa, əlbəttə, xalqın həyat tərzi əsarətdən başqa bir şey olmayacaq. Bu gerçək faktları danışan daxili mətbuatın daima təqib olunması isə təbiidir.

Ceyhan projesi güclü maliyyə gətirdiyi zamandan Azərbaycanın hakim gücləri heyrətamiz şəkildə varlanmağa başladılar. Nəinki Azərbaycanın daxilində, hətta bütün dünyanın hər bir cənnət məkanlarında özlərinə yeni kapital özəllər yaratdılar: İnşaat işləri, sultan sarayları, bank sərmayələri və s.

Azərbaycan xalqı 200 manat məvacib aldıqda, güc hakim komandanın mənsubları iki milyon manatlıq saatlar, qolbaqlar, üzüklərlə yolkalara çevrildilər. Törətdiyi övladlarına xalqın başı üzərində darğalıq, hegamonluq öyrətdilər. Azərbaycanın mərkəzini- Bakını və bütün önəmli torpaqlarını zəpt edərək özlərinə saraylar və digər yüksək gəlir gətirən məkanlar yaratdılar. Bunlar yalan deyil. Çünki, sadalanan bu faktlar bütün dünyanın diqqəti qarşısındadır. Xarici mətbuat deyir ki, Azərbaycanın torpaqları tarix boyu müxtəlif yaqdellilər tərəfindən zəpt olunub. Sonuncu zəpt olunan isə, yenə Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağ torpaqlarıdır. 30 il keçib, lakin dünya fironları – qurtlar hələ də sizi yola verirlər. Torpaqları işqal edilən xalqınızın neftini isə hakim  komanda onlarla bərabər çalıb yeyir.

Azərbaycan xalqı yoxsulluqun zülmət bataqlığında çapalayarkən, hakim güclərin ailəsi, övladları işıqlı saraylarda cənnət yaşayırlar.İşsizlik səbəbindən – bir parça çörək parası qazanmaq xatirinə xarici məmləkətlərə baş alırlar. Onların oralarda nə əziyyətlərə-mərhumiyyətlərə düşdüklərini hansı güc məmur dərk edir ki? Qadınlarla necə rəftar edildiklərini, təsəvvür edə bilirlərmi? Hakim qüvvələrə qarşı acı danışan xalq, əlbəttə haqlıdır.O, xalq adı üzərində qurulan hökumətdən öz halal haqqını istəyir.Ala bilməyəndə – qəzəblənəndə tələbi yanğınlara çevrilir. O insan kütləsi onların tərif edir ki, onların əsas işində çalışır, yüksək də məvacib alır. Bəs qalan çoxluq?.. Bu isə, yenə  xalqdır. Bütöv Xalq! Məgər, neft gəlirinin 50 faizini xalqın sosial problemlərinə xərcləmək olmaz? Əlbəttə, mümkün idi. Lakin bu olmadı. Xalqın bütün ümidləri-dövlətdən gözlədikləri – neft sərvəti hakim komandanın şəxsi projelərinə mənimsənildi. Bu isə, Azərbaycan Xalqına xəyanətdir!

Vətəndən öncə insan doğulur, yurd salır, törənir – xalq yaranır və sonra onun yaşadığı ərazi sərhədlənir. Və yalnız bundan sonra Vətən məvhumu havizələrə yeridilir. Vətənin sərvətinin çalınması – Xalqa xəyanətdir!

Xalqı, qorxu – uşaq kimi yumruq, qapaz altında saxlamaq Tanrıya ağ olmaqdır! Bunun bədəli çox ağır ödənilir.Tanrı, gec-tez şeytanın cəzasını vertir. Hakim güclərin Azərbaycan Xalqının maddi sərvəti hesabına kapitallaşması, Azərbaycan Xalqına böyük xəyanətdir. Bu isə, bağışlanmazdlr. Heç bir zaman!

Hakim güclər, xalqın neft sərvəti hesabına, xalqın yoxsulluğu üzərində yaratdıqları və yaşadıqları sultan saraylarında  utanmırlar, vicdean əzabı çəkmirlər? Bircə dəfə özlərindən soruşurlar?..

-“ Mənim bu zəngin həyatım Azərbaycan xallqından çaldığım sərvəti hesabınadır. Mən niyə onun neft sərvətini oğurlamışam? Mən niyə Azərbaycan xalqının “CEYHAN” sabahını mənimsədim?! Mən bu xalqın tarixində hansı adla qalacam? Düşmən fars, rus, gürcü və ermənidən sonra? Nankorluqla?! Bu isə Xalqa xəyanətdir. Xalqa xəyanət isə, dövlətin ali qanunlarını çeynəmək, Vətən adlı müqəddəs meyarına tüpürməkdir! Sən demə, bu xalqa, Vətənə, dövlətə xəyanətimlə dünyanın nifrət masasındayammış?! BMT də niyə sözüm keçmirmiş?! Çünki mən, elə erməni kimi xalqı, vətəni və dövləti işğal etmişəm?! Bu bağışlanmaz böyük xəyanətimi təmizləməyim mümkünmü? “

Əlbəttə yox!

Hətta, “Neft Ceyhanı”nın milli –fontan vəsaiti hesabına, dünyanın cənnət məkanlarında yatırılan güclü sərmayələri, yaradılan kral sarayları, özəl bankları öz sahibinə -Azərbaycan xalqının yoxsul həyatına qaytarılsa belə, yenə o nasist adı – xəyanətkar ləkəsini öz yalançı şoolarından təmizləyə bilməzlər. Çünki, Qələmin yazdığı tarixi pozmaq, mümkün deyil!

Əlbəttə, Azərbaycan Xalqının  tam fərqli – elinə-obasına yanan Mübariz Mənsimov adlı qeyri-adi vətənpərvər bir oğlu var. Dürüst və əxlaqlı.

QARABAĞIN DÜŞMƏN ERMƏNİ HAKİMİYYƏTİNDƏN GERİ ALINMASI…

Bu sadə hesab dəftəri deyil!

Mən R.Bahar SONAM hər zaman demişəm ki, erməni rusun pampersidir. (“Nizavisimaya qazeta” 2007) Rus batırır, erməni daşıyır. Yəni, rus fitnəkar oynunu qurur, erməni isə icra edir.

Lakin, Azərbaycanın ixtiyarı Rusiyanın əlindədir demək, böyük səhvdir.

Rusiya başından böyük qələt edir, belə düşünürsə. Rusiyanın əsarətində dövlətin güclü qurdlarıdır. Çünki onların, rus hökümətinin rəsmi etibarında yatırdıqları külli sərvətləri var. Bu kapitallarının təhlükəsində hədsiz qorxu var. Sarı Putin hökmlü əl”ini onların bu zəif yerlərində saxlayıb. Əlbəttə, Qarabağ kartına toxunmamazlığ razılığıl ilə.

Hərdən sağa-sola hərb hap-kop ruzgarlarının əsməsi, boş cəfəngiyyatdır. Sarı kərtənkələ Putin mükəmməl arxayındır ki, dövlətin xalq büdcəsini talayan qurdlar heç bir zaman Qarabağın gündəminə razı olmayacaqlar. Lakin…

Lakin, Qarabağ nə rus pyoturların, nə də rəqabətli BMT gündəliyinin ixtiyar gücü deyil. Qarabağ sırf Azərbaycan xalqının qeyri-adi iradəsindən doğula biləcək öz daxili və həlli mümkün olan məsələsidir.

BMT AŞ diplomatiyasının gündəminə yeni versiya ilə çıxarılmaqla, tək üç mərhələdən ibarət siyasi söhbət qurulmalı. Azərbaycan masasında Türkiyə, ABŞ, Rusiya üçlüyü ilə. Ümumi toplantı artıq cəfəngiyatdır. Və bu masada Azərbaycan ya sülh, ya da savaş  bayrağını önə çəkməlidir. Əgər, uzun illər boyu sülh qazanmırsa, o zaman savaş təxirə salınmaz mütləqdir. Və Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsi olduğu üçün, savaş zamanı heç bir BMT və ya kənar gücün Azərbaycanın savaş  məsələsinə qarışmağa nə qanuni, nə də mənəvi nöqteyindən haqqı yoxdur. Azərbaycan Qarabağı uğrunda savaşa başlayanda, Putin fitnəsi qarışarsa, digər tərəfdən bu savaşa Amerika da erməniyə dəstək caynaqlarını uzadarsa, baxmayaraq ki, Putin hokumətinə aqressivdir, bütün bu siyasi gənginliyə baxmayaraq, yenə Azərbaycan tutduğu haq yolundan əl çəkməz. Arxalı köpəyin qurd basması, belə asandır? Xeyr! Peşəkar rus agenti Rutun nüvə atar? Qoy atsın! Qazancı nə olacaq?

Azərbaycanın Qarabağ ellərini, yurdlarını amansız qırğın fəlakətlərinə düşmən erməni sürükləyəndə, niyə görə amerikalar, putinlər Azərbaycan xalqının fəryadına dəstək olmadılar? Erməni əclaflarının üzünə tüpürmədilər? Mənim xalqımın nə günahı vardı? Niyə BMT şərəfsizləri mənim xalqımın qanlı viranəliyinə susdular, kar, kor oldular? Niyə? İndi də gəlib mənim özümün həllinə çalışdığım Qarabağımın qarşısına səd qoyacaqlar? Xeyr!

Amerikanın və Rusiyanın Azərbaycana hegenmonluq etməyə heç bir gücü ola bilməz. Çünki, Azərbaycan hər iki dövlətlə yüksək mədəni əlaqələr yolundadır. Türkiyə masasına gəldikdə isə… bütün dünya dağılsa belə, yenə də RəcəbTəyyub Erdoğan türk Azərbaycanını öz nəfsinə qurban verə bilməz! Mən buna əminəm! Keçmişin Nuri Paşa xilaskarlıq tarixində isə, Azərbaycanın digər tərəflərinə Türkiyənin heç bir məkrli addımı olmamışdır. Sadəcə, yazılan səhifələrdə düşmənin fitnəsi  real faktlar kimi qələmə alınmışdır.

Azərbaycanın məsələsi erməni əclafı ilədir. Və hesabını da  çürütməsi çoxdan mütləqdir. Bu zəfəri qazanacaq savaşı başlamağ üçün isə… qeyri-adi-fövqəlbəşər ağıl və cəsarətə malik, qəddar  Liderin olması labüddür!

Hərb çox ağır kartdır. Açılmazdan əvvəl bu bazanın həm psixoloji, həm də silah-sursat reallığı + maliyyə  prinsip mütəşəkilliyi mütləqdir. Düşmən hədəf üzərində zəfəri yalnız bu zaman əldə   etmək mümkündür. Qarabağın erməni Paşenyanlardan qurtuluşu yolunu… bircə  R.Bahar SONAM bilir. Bu yazını… mənə Tanrı yazıb.

TÜRKÜN GÜCÜ ALLAHIN VƏHYİDİR! Yetər ki, istəsin! Şeytanın işi isə, əl-ayağa dolaşmaqdır. Lənət olsun yaranışına!

HƏR ZAMANA İSƏ… ALLAH HÖKMÜRANDIR!

Qarabağ , BİZ Azərbaycan Xalqının HAQQIDIR! Tanrı BİZə kömək olacaq. Mən buna… inanıram!

 

R.Bahar SONAM

Ardı…

QURT…LAR VADİSİ… nin Azərbaycan variantı…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *