sözün ARDI…       

İLK…dən                                                                                                                

SON NƏFƏSƏ… qədər!

D A M L A L A R . . .

Rəsm və fotolar…                                                                                                    

şerlər…

Mən Sənin… taleyin…                                                                                           

Ruhun…                                                                                                      

Canın…                                                                                                      

Nəfəsin…                                                                                                     

Səsin…                                                                                                         

Danışan dilin…                                                                                                    

Acı-Şirin M Ə N . . .  y a ş a n t ı l a r ı n…                                                 

Sən Mənim…                                                                                                                  

 Mən Sənin…                                                                                                                         

Son Nəfəsədək!..

M Ə N İ M  A Z Ə R B A Y C A N I M !

 

Reklam çarxı…

ARBS.

 

ARBS… G Ö Z Ə L  B A H A R . . .

e c a z k a r  f o t o l a r . . .  d a m l a l a r . . .

Səni SEVİRƏM!………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AZƏRBAYTCAN, SƏNİ SEVİRƏM!

ARBS…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *