BMT və AVROPA

R.BAHAR SONAM
BMT və AVROPA… və Gündə… LİK!..

7. İngiltərə…
8. Rusiya…
9. Fransa.
BMT…
Masa və dünyanı parçalayan…LAR…
zəpt edən…LƏR… deportas edən…LƏR… soyqıran…LAR…

Reklam çarxı…

ARBS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *