KİTABLAR

 


R.Bahar SONAM
R.T.ERDOĞAN
Yandıran satrlar…


R.Bahar SONAM
Dünyanın Hakkını Konuşan İnsan 


R.Bahar SONAM
Yeni Türkiye…
Mustafa Kemal ATATÜRK
(senedli-aftobioqrafik)
2-ci bölüm


R.Bahar SONAM
TÜRKİYE…
1914-1918-ci yıllar… ve…
(senedli-publisistik)
1-ci bölüm


 

 

 

 

 

 

 

R.Bahar SONAM
İŞIQ…
III hissə
(sənədli-bədii roman)


R.Bahar SONAM
İŞIQ…
II hissə
(sənədli-bədii roman)


R.Bahar SONAM
İŞIQ…
I hissə
(sənədli-bədii roman)


R.Bahar SONAM
ƏFSANƏ


R.Bahar SONAM
FUTBOL…
Dəyəri…
Məqsəd və məramı…
(sənədli-aftobioqrafiq)


R.Bahar SONAM
LALƏ təpə…
Erməninin işğal etdiyi
Azərbaycanın torpağında yüksələn
Üç Rəngli Bayrağ…
Bu Şanlı Tarix – 04..4.2016 …
(sənədli-aftobioqrafik)


R.Bahar SONAM

Qurtuluşun Zamanını
DE, AZƏRBAYCAN?!
Zəncirlənmiş HAQQ…

TƏCAVÜZKAR Ermənistan QANUNUNUN
CANAVAR CAYNAQLARI …


R.Bahar SONAM
AZƏRBAYCAN QARABAĞ…
(sənədli publisistika)


R.Bahar SONAM
Mütləq Hakimiyyət…
(rüşvət və korrupsiya…)
(sənədli-publisistik)


R.Bahar SONAM
Elan edilməmiş müharibə…
90 ların acı səhifələri…
Sumqayıt hadisələri…
(sənədli-publisistik)


R.Bahar SONAM
Dünyanın unutduğu insanlar…
İşğal… Deportasiy… Soyqırım…
(sənədli-publisistik)


R.Bahar SONAM
AZƏRBAYCANIN Milli Qəhrəmanları
İtirənlər…
Qazanılanlar?!
(sənədli-aftobioqrafiq)


R.Bahar SONAM
İttihamnamə
M.C.Bağırov
(1937-38-ci illərin təhlili-sənədli-publisistik).


R.Bahar SONAM
Hüseyn Cavid:
Yazmasaydım…
Əsərləinin təhlili
(sənədli-publisistik-əsərlərinin təhlili)
1-2-3-4-5-ci hissə


R.Bahar SONAM
Hüseyn Cavid:
Yazmasaydım…
Əsərləinin təhlili
(sənədli-publisistik-əsərlərinin təhlili)
1-2-3-4-5-ci hissə


R.Bahar SONAM
Hüseyn Cavid:
Yazmasaydım…
Əsərləinin təhlili
(sənədli-publisistik-əsərlərinin təhlili)
1-2-3-4-5-ci hissə


R.Bahar SONAM
Hüseyn Cavid:
Yazmasaydım…
Əsərləinin təhlili
(sənədli-publisistik-əsərlərinin təhlili)
1-2-3-4-5-ci hissə


R.Bahar SONAM
Hüseyn Cavid:
Yazmasaydım…
Əsərləinin təhlili
(sənədli-publisistik-əsərlərinin təhlili)
1-2-3-4-5-ci hissə


R.Bahar SONAM
Yanar qəlb
(sənədli-publisistik əsər)


R.Bahar SONAM
6. Qütb Gecələri…
1993-1994-cü illərarası – dövlət çevrilişinin qarşı durması zamanı
Xalqın Böyük Xilaskarı və yeni tarixinin, müstəqil dövlətinin yaradıcısı
Heydər Əliyevin gərgin ictimai-siyasi mübarizə yolu…
(sənədli roman)


R.Bahar SONAM
Qanlı dərə


R.Bahar SONAM
QARABAĞ – Xocalı hekayələri
İşğal, Deportasiya, Soyqırım
(sənədli-bədii hekayələr toplusu)


R.Bahar SONAM
Bir qığılcımdan doğan MƏŞƏL
Həsən Bəy Zərdabinin “Əkinçi”intibahının təhlili…
Milli mətbuatın təməlinə –
yaradıcı həyatı boyu
yaşadıqlarına böyük ehtiramla
(sənədli-publisistik )


R.Bahar SONAM
Mənim Azərbaycan Dövlətim…
Şah İsmayıl Xətai…
Bir kamil İnsanda Möhtəşəm Dövlət:
AZƏRBAYCAN!..
(sənədli-tarixi roman)


R.Bahar SONAM
NİZAMİ GƏNCƏVİ…
Günəşdən qopan bir parça:
İŞIQ…
Dərk və Etiqad


R.Bahar SONAM
1. Cənnət Anaların ayaqları altındadır!

HAQQIN YOLU…
Məhəmməd ə.s. Kəlamları


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *